Category Archives: Banliyö Treni İhaleleri

Banliyö Treni İhaleleri

İZBAN Aliağa-Menderes raylı sistem hattının Torbalı – Tepeköy'e kadar uzatılması ihalesi için önümüzdeki günlerde ilan yapılması planlanıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan, “İzmir Banliyö Sisteminin Geliştirilmesi Projesi” kapsamındaki “Aliağa – Menderes Raylı Sistem Hattı” ile ilgili yeni gelişmeler kaydedildi.

Yatırımlar Dergisi’nin aldığı bilgiye göre, söz konusuhattının Torbalı – Tepeköy’e kadar uzatılması ihalesinin şartname hazırlık çalışmalarına başlandı.

Yetkililer, Aksa Proje firması tarafından hazırlanan uygulama projelerinin geçtiğimiz günlerde teslim edildiğini ve çalışmaların tamamlanmasından sonra önümüzdeki günlerde ihale ilanı yapılarak firmalardan teklif isteneceğini kaydettiler. Finansmanı özkaynaklardan karşılanacak olan hat 80-100 milyon TL’ye mal olacak. Hat 18 ayda tamamlanacak.

Kaynak : Yatırımlar

Reklamlar

Tekirdağ-Muratlı demiryolu sinyalizasyon ihalesi 2.2.2012'ye ertelendi

13.01.2012 tarihinde ihalesi gerçekleştirilecek olan 2011/190940 İKN`li Tekirdağ – Muratlı Hat Kesimine Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Sistemlerinin Tesisi ve Çerkezköy Kumanda Merkezinin Yenilenmesi yapım işi kapsamında ihale dökümanında Teknik Şartname eki EK-5`in, Birim Fiyat Tarifleri ve Tutarların kapsamları ile Genel İş Kalemi Ayrıntı Listesi, Alt İş Kalemleri Ayrıntı Listesi, Fiyat Analiz Formu ile Fiyat analiz formu ekinin eksik olması, Teknik Şartname eki EK-15 suretlerinin kötü olması sebebiyle bu dokümanlar ekte sunulmaktadır.

Ayrıca İdari Şartnamenin 7.7.4.1. maddesi ile ilgili olarak ekteki Zeyilname-1 yayımlanmıştır.

Bu kapsamda tekliflerin daha sağlıklı hazırlanması için ihale tarihi 02.02.2012 Perşembe günü saat: 10:00`a ertelenmiş ve idari şartnamenin 26.3. maddesinde geçen geçici teminat tarihi 30.06.2012 tarihinden önce olmamak üzere olarak değiştirilmiştir.

Bilgi alınması ve gereğinin yapılmasını rica ederiz.

DEMİRYOLU HAT KESİMİNE SİNYALİZASYON VE TELEKOMÜNİKASYON SİSTEMLERİNİN TESİSİ VE ÇERKEZKÖY KUMANDA MERKEZİNİN YENİLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tekirdağ – Muratlı Hat Kesimine Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Sistemlerinin Tesisi ve Çerkezköy Kumanda Merkezinin Yenilenmesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası:2011/190940

1-İdarenin

a) Adresi:MALZEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALATPAŞA BULVARI NO: 3 GAR – ALTINDAĞ / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası:3123090515/4139-4409 – 3123115305

c) Elektronik Posta Adresi:malzeme@tcdd.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı:İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer:Tekirdağ – Muratlı ( Kırklareli) – Çerkezköy ( Tekirdağ) Demiryolu Hat Kesimi Boyunca

c) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi:Yer tesliminden itibaren 545 (beşyüzkırkbeş) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Konferans Salonu (1. Kat)

b) Tarihi ve saati:13.01.2012 – 10:00

Katnak: TCDD