Category Archives: Etüd proje ve mühendislik hizmetleri ihaleleri

İhale İlanı : Konya Yenice Hattı Gümüş – Çiftehan İstasyonları Arası Km: 265+095' De Bulunan Karayolu Alt Geçidinin Genişletilmesi İçin Etüd, Proje Ve Mühendislik Hizmeti Alınması İşi ihalesi

Konya Yenice Hattı Gümüş – Çiftehan İstasyonları Arası Km: 265+095′ De Bulunan Karayolu Alt Geçidinin Genişletilmesi İçin Etüd, Proje Ve Mühendislik Hizmeti Alınması İşi ihalesi

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İHALELERİ
6. Bölge Yol Müdürlüğü -Dogrudan Temin-Dogrudan Temin
Ihale Sorumlu:Ali Ünal
Ihale Yöneticisi Telefon:322 453 69 14
Ihale Yöneticisi Fax:322 458 53 71
Ilan Tarihi:01.11.2012 00:00:00
Ihale Tarihi:06.11.2012 00:00:00-14:00
ŞartName Bedeli:
Ihale Usulü:Dogrudan Temin
Ihale Konusu:Dogrudan Temin
Kayıt No:
Mail:6.Bolgeihale@gmail.com

DOĞRUDAN TEMİN İLANI

TCDD 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Yol Servis Müdürlüğü Yapım İşi Doğrudan Temin

KOMİSYON BAŞKANLIĞI

ADANA

KONYA YENİCE HATTI GÜMÜŞ – ÇİFTEHAN İSTASYONLARI ARASI KM: 265+095′ DE BULUNAN KARAYOLU ALT GEÇİDİNİN GENİŞLETİLMESİ İÇİN ETÜD, PROJE VE MÜHENDİSLİK HİZMETİ ALINMASI İŞİ 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre DOĞRUDAN TEMİN usulü ile temin edilecektir. Doğrudan temine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1 – İdarenin

a) Adı

:TCDD 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

b) Telefon numarası

: 0322 4536914

c) Faks numarası

d) Doğrudan temin dokümanının görülebileceği adres

: 0322 4585371

:Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120-SEYHAN/ADANA

2 – Doğrudan temin yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:Konya Yenice Hattı Gümüş – Çiftehan İstasyonları Arası Km: 265+095′ De Bulunan Karayolu Alt Geçidinin Genişletilmesi İçin Etüd, Proje Ve Mühendislik Hizmeti Alınması İşi

b) Yapılacağı yer

: GÜMÜŞ – ÇİFTEHAN İSTASYONLARI ARASI KM: 265+095′ DEKİ KÖPRÜ.

c) İşin süresi

: Yer tesliminden itibaren 45 takvim günüdür

3 – Doğrudan Temin Yapım İşinin

a) Tekliflerin sunulacağı adres: TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Yol Servis Müdürlüğü ADANA

b) Doğrudan teminin yapılacağı adres: TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Yol Servis Müdürlüğü ADANA

c) http://www.tcdd.gov.tr internet adresinde ilan tarihi: 01/11/2012

d) Doğrudan temin (son teklif verme) tarihi: 06/11/2012

e) Doğrudan temin (son teklif verme) saati: 14:00

f) Doğrudan temin komisyonunun toplantı yeri: TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Yol Servis Müdürlüğü ADANA

1 – Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere Doğrudan temine katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir. Teklifler, Doğrudan temin dokümanında belirtilen Doğrudan temin saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir.

2- İşin yapımı kendisinde kalan istekli, doğrudan temin dökümanında belirtilen sürede sözleşme yapmazsa, hiçbir itiraza mahal olmaksızın geçici teminat irad kaydedilir ve ikinci sıradaki firma ile sözleşme imzalanır. Teklif sunanlar, bu hususu peşinen kabul ederler. Sözleşme imzalandıktan sonra, diğer isteklilerin geçici teminatları kendilerine iade edilir.

3- Teklif mektuplarında kazıntı, silinti olmaz. Okunaklı şekilde, yazı ve rakamla teklif sunulur. Yazı ve rakam uyuşmazlığı, teklifi geçersiz kılar.

4- Teklif fiyatlar KDV’sizdir. KDV ayrıca ödenir.

5- Komisyon kararı ile doğrudan temin, üzerine yapılmasına karar verilen istekli % 6 kesin teminat vermek, işin bitimine kadar idare emrinde tutmak, damga vergisini yatırmak ve sözleşme imzalamak zorundadır.

6- Teklifler, Türk lirası şeklinde sunulacaktır.

7- Teklif zarfının üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, Doğrudan temini yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp kaşelenmesi veya mühürlenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

8- Teklif sahipleri, doğrudan temin dosyası kapsamındaki bütün dokümanları okuyup, incelediklerini ve işin yapım şeklini bilir kabul edilir. Teklif sahibi, teklifini verdikten sonra, herhangi bir gerekçe ile teklifinden vazgeçer veya iptalini isterse, hiçbir hüküm almaya gerek kalmaksızın geçici teminatı irad kaydedilir.

9- Bu Doğrudan temin de ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

10- Doğrudan temin dokümanının görülmesi ve alınması: Doğrudan temin dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve alınabilir.

11- Teklifler, Doğrudan temin (Son teklif verme) tarih ve saatine kadar TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Yol Servis Müdürlüğü adresine elden teslim edilecektir.

12- İstekliler tekliflerini, idarenin verdiği teklif mektubuna uygun olarak Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Doğrudan temin sonucu, üzerine doğrudan temin yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, doğrudan temin tarihinden itibaren 45 takvim günüdür.

14- İş Ortaklığı veya Konsorsiyum olarak doğrudan temine teklif verilemez.

TCDD 6. Bölge

Konya Yenice Hatti

ÇİFTEHAN ALTGEÇİT PROJESİ ŞARTNAMESİ

Reklamlar

TCDD Ankara – Sivas Demiryolu Projesi Mescioğlu Mühendislik firması Yerköy – Yozgat – Sivas arası altyapı ikmal işleri yapım kontrollük ve danışmanlık ihalesinin şartnameleri için KİK'e itirazda bulundu

T.C. Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel
Müdürlüğü tarafından 20 Temmuz 2012 günü
müracaatları toplanan “Ankara – Sivas Hızlı Tren Projesi”
kapsamındaki “Yerköy – Yozgat – Sivas Arası Altyapı
İkmal İşleri Yapım Kontrollük ve Danışmanlık Hizmeti
(Kesim I Km: 282+600-332+300)” ihalesi ile ilgili yeni
gelişmeler kaydedildi.
Yatırımlar Dergisi’nin aldığı bilgiye göre; Mescioğlu
Mühendislik firması ihalenin şartnameleri için 08
Ağustos 2012 günü KİK’e itirazda bulundu. Bu aşamada
KİK kararı bekleniyor. Bilindiği gibi söz konusu ihale
için ön seçim müracaatında bulunan firmalar şöyleydi:
1. Botek – Mega Müh.
2. Emay Mühendislik
3. Eptisa Mühendislik
4. Eser Proje
5. Kaiser Mühendislik
6. Pegasso – Tümaş – SWS
7. SGS Supervise-Tecnos S.A 8. Transtech Engineers
9. UBM A.Ş.
10. Yüksel Proje
Ref.: Yatırımlar Dergisi 1090/23 Temmuz 2012 (ÖA)

Kaynak : www.yatirimlar.com

Altyapı Yatırımları G.M. Esenboğa Havalimanı Raylı Sistem Bağlantısı Projesi Etüt-proje ve mühendislik hizmetleri ihalesi son teklif verme tarihi 24 Temmuz

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nce 14 Mart 2012 tarihinde müracaatları toplanan, “Esenboğa Havalimanı Raylı Sistem Bağlantısı Etüt Proje ve Mühendislik Hizmetleri Danışmanlık Hizmeti” ihalesinin ön seçim değerlendirme çelışmaları tamamlandı.

Yatırımlar Dergisi’nin aldığı bilgiye göre; ön seçimi kazanan firma/ortak girişimlerden 24 Temmuz 2012 günü saat 10:00’a kadar teklif vermeleri istendi. Ön seçimi kazanan firma/ortak girişimler şöyle belirlendi:

1. Italferr Gruppo
2. SWS Engineering
3. Ove Arup & Partners Int. – Tekfen Mühendislik
4. Obermeyer Planen – Beraten GmbH- Optim Obermeyer
5. Yüksel Proje
6. Yüksel Domaniç Mühendislik
7. Su Yapı Mühendislik – KMG Proje
8. Eser Müşavirlik – Altyapı Mühendislik

Kaynak : Yatırımlar

İhale İlanı : TCDD Kayseri Kuzey Geçişi Varyantı Projesi Altyapı ikmal inşaatı müşavirlik ve danışmanlık hizmeti ihalesi 2 Temmuz'da yapılacak

T.C. Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü’nce gerçekleştirilecek olan, “Kayseri Kuzey Geçiş Varyantı Altyapı İşleri İkmal İnşaatı Müşavirlik ve Danışmanlık İşi” ihalesi ile ilgili ön seçim ilanı 14 Haziran 2012 tarihli Kamu İhale Kurumu (KİK) Bülteni’nde yayımlandı.

Yatırımlar Dergisi’nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin ön seçim son müracaat tarihi 02 Temmuz 2012 günü saat 14:00 olarak ilan edildi.

Ön yeterlik dokümanı 250 lira karşılığında TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mali İşler Müdürlüğü Merkez Veznesi’nden (Tel: 0312 309 05 15) mesai saatleri içerisinde temin edilebilecek.

Kaynak : Yatırımlar

Altyapı Yatırımları G. M. Ankara Metroları Projesi Metropolitana Milanese Spa – Proger Spa ortak girişimi yapım işlerinin kontrollük danışmanlık ve mühendislik hizmetleri ihalesi için KİK'e itirazda bulundu

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından 02
Mayıs 2012 tarihinde mali zarfları açılan “Ankara
Metrolarının Yapım İşlerinin Kontrollük, Danışmanlık
ve Mühendislik Hizmetleri” ihalesi ile ilgili yeni
gelişmeler kaydedildi.
Yatırımlar Dergisi’nin aldığı bilgiye göre;
Metropolitana Milanese Spa – Proger Spa ortak girişimi
yapım işlerinin kontrollük danışmanlık ve mühendislik
hizmetleri ihalesinin mali zarf açılışı için 14 Mayıs 2012
tarihinde Kamu İhale Kurumu’na (KİK) itirazda
bulundu. Bu aşamada KİK kararı beklenecek.
Bilindiği gibi, söz konusu ihalede mali zarfları açılan
firmaları şöyle belirlenmişti.
1. Getinsa Ingenieria S.L. – Paymacotas S.A.U.
2. Yüksel Proje
3. Italferr SpA
4. Tekfen Müh. – Ove Arup – Partners International
5. Obermeyer Planen Braten – Prokon Müşavirlik – Optim
Obermeyer Proje
Referans: Yatırımlar Dergisi 1079/07 Mayıs 2012 (ŞB)

Kaynak : www.yatirimlar.com

 

TCDD Sivas – Erzincan Hızlı Tren Projesi Etüt, Proje, Mühendislik Hizmetleri Danışmanlık Hizmeti İhalesinde Yeni Gelişmeler Kaydedildi

T.C. Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdür-
lüğü’nün, “Sivas – Erzincan Demiryolu Etüt, Proje,
Mühendislik Hizmetleri Danışmanlık Hizmeti”
ihalesinin mali zarfları 11 Nisan 2012 günü açıldı.
Yatırımlar Dergisi’nin aldığı bilgiye göre; yaklaşık
maliyeti 13.401.213 lira olan ihaleye katılan firmaların
teknik puanları ve mali teklifleri şöyle:
Haberin devamı için lütfen tıklayınız. www.yatirimlar.com