Category Archives: 90 Türkiye Haritaları

Gaziray Elektrifikasyon ve Sinyalizasyon Tesisleri Yapım İşi İhale Sonucu

Başpınar-Oduncular(Gaziray) Elektrifikasyon ve Sinyalizasyon Tesisleri Yapım İşi İhale Sonucu

T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Müdürlüğünün (TCDD) 2018/597453 KİK numaralı yaklaşık maliyeti 266.005.381,04 TL olan Gaziray Elektrifikasyon ve Sinyalizasyon Tesisleri Yapım İşi ihalesine 3 firma teklif vermiş ve ihaleyi verdiği 189.417.592,10 TL teklifle ELSİTEL ELEKTROMEKANİK İNŞAAT AŞ firması kazanmıştır.

İhale, Yaklaşık 25 km demiryolu elektrifikasyon ve sinyalizasyon sistemleri yapım işlerini kapsamaktadır. İşin süresi yer tesliminden itibaren 900 (dokuz yüz) takvim günüdür.

Reklamlar

Gaziray Elektrifikasyon ve Sinyalizasyon Tesisleri Yapım İşi İhale Sonucu

Başpınar-Oduncular (Gaziray) Elektrifikasyon Ve Sinyalizasyon Tesisleri Yapım İşi İhale Sonucu

T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün (TCDD) 2018/471929 KİK numaralı sınır değeri 188.710.342,37 TL ve yaklaşık maliyeti 266.005.381,04 TL olan Başpınar-Oduncular (Gaziray) Elektrifikasyon Ve Sinyalizasyon Tesisleri Yapım İşi ihalesine 3 firma tekli vemiş ve kesinleşmeyen sonuca göre ihaleyi verdiği 189.417.592,10 TL teklifle ELSİTEL ELEKTROMEKANİK İNŞAAT PROJE TİC. VE SAN. A.Ş. firması kazanmıştır.

İhale, yaklaşık 25 km demiryolu elektrifikasyon ve sinyalizasyon sistemleri yapım işlerini kapsamaktadır. İşin süresi yer tesliminden itibaren 900 (dokuz yüz) takvim günüdür.

İzmir Metro Hattı Uzatma İhalesinde Anlaşma İmzalandı

İzmir Hafif Raylı Sistem 4.Aşama F.Altay-Narlıdere-Kaymakamlık arası metro hattı yapım işi ihalesini verdiği  1.027.017.852 TL kazanan Gülermak Ağır San. İnş firması ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Banliyö ve Raylı Sistem Yatırım Daire Başkanlığı arasında 04 haziran 2018 Pazartesi günü sözleşme imzalanmıştır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Banliyö ve Raylı Sistem Yatırım Daire Başkanlığı, İzmir Hafif Raylı Sistem 4.Aşama F.Altay-Narlıdere-Kaymakamlık arası metro hattı yapım ihalesine 12 firma tekli vemiş ve ihaleyi verediği 1.027.017.852 TL teklifle Gülermak Ağır San. İnş firması kazanmıştı.

İhaleye katılan 12 firmanın ihaleye verdiği teklifler şöyleydi.

1-Gülermak Ağır San. İnş: 1.027.017.852 TL
2-Dere Construction-China Machinery Engineering: 1.328.542.428 TL
3-ESTA Construction-China SCEC: 1.408.880.588 TL
4-Öztas İnş. A.S-Norinco International Cooperation:1.450.900.000 TL
5-IC IÇtas İnş-Astaldi Spa:1.468.247.347 TL
6-Cengiz İnsaat: 1.539.701.323 TL
7-Kolin İnş. Tic. A. S- Salini Impregilo Spa: 1.593.460.000 TL
8-Nurol İnş. Tic. A. S-Makyol Ins. Tic. A.S: 1.598.308.944 TL
9-Yapi Merkezi İnş. : 1.603.900.000 TL
10-Özgün İnş. Tic. Ltd. Sti-CCCC Ltd. Sti: 1.704.280.217 TL
11-Limak İnş. A. S-Integra Construction-Tasyapi INS. San. A. S: 1.713.243.250 TL
12-Alsim Alarko Holding: 1.799.759.995 TL

Torbalı Ödemiş Çatal Tire Hat Kesimine Elektrifikasyon Tesisleri Yapım İşi İhale Sonucu

Torbalı (hariç) Ödemiş Çatal Tire hat kesimine elektrifikasyon tesisleri yapım işi ihalesi bugün yapıldı. T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 2018/201873 KİK numaralı sınır değeri 37.409.277,03 TL ve yaklaşık maliyeti 44.890.304,46 TL olan, Torbalı (hariç) Ödemiş Çatal Tire hat kesimine elektrifikasyon tesisleri yapım işi ihalesine 5 firma teklif verdi. İhale usulüne göre puanlama yapılacakve kazanan firma KİK tarafından açıklanacaktır.

İhaleye teklif veren firmalar ve teklifleri şöyle;

1-Emre Ray Enerji 43.997.134,00 TL
2-Yapı Merkezi 49.691.432,00 TL
3-Kolin İnşaat + ARMİN Elek. 49.990.628,00 TL
4-Ultra Teknoloji 52.694.502,00 TL
5-Doğuş İnş + Elsitel Elekt. 55.157.066,00 TL

İhale Torbalı (Hariç)-Ödemiş-Çatal- Tire 73 km hat uzunluğuna elektirifikasyon tesisleri işlerini kapsamaktadır. İşin süresi yer tesliminden itibaren 600 (altı yüz) takvim günüdür.

Fahrettin Altay-Narlıdere Metro Hattı İhale Sonucu

İzmir Hafif Raylı Sistem 4.Aşama F.Altay-Narlıdere-Kaymakamlık arası metro hattı yapım işi ihale sonucu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Banliyö ve Raylı Sistem Yatırım Daire Başkanlığı, İzmir Hafif Raylı Sistem 4.Aşama F.Altay-Narlıdere-Kaymakamlık arası metro hattı yapım ihalesine 12 firma tekli vemiş ve ihaleyi verediği 1.027.017.852 TL teklifle Gülermak Ağır San. İnş firması kazanmıştır.

İhaleye katılan 12 firmanın ihaleye verdiği teklifler şöyle.

1-Gülermak Ağır San. İnş: 1.027.017.852 TL
2-Dere Construction-China Machinery Engineering: 1.328.542.428 TL
3-ESTA Construction-China SCEC: 1.408.880.588 TL
4-Öztas İnş. A.S-Norinco International Cooperation:1.450.900.000 TL
5-IC IÇtas İnş-Astaldi Spa:1.468.247.347 TL
6-Cengiz İnsaat: 1.539.701.323 TL
7-Kolin İnş. Tic. A. S- Salini Impregilo Spa: 1.593.460.000 TL
8-Nurol İnş. Tic. A. S-Makyol Ins. Tic. A.S: 1.598.308.944 TL
9-Yapi Merkezi İnş. : 1.603.900.000 TL
10-Özgün İnş. Tic. Ltd. Sti-CCCC Ltd. Sti: 1.704.280.217 TL
11-Limak İnş. A. S-Integra Construction-Tasyapi INS. San. A. S: 1.713.243.250 TL
12-Alsim Alarko Holding: 1.799.759.995 TL

İzmir Metrosu F. Altay-Narlıdere Kaymakamlık Arası Yapım İşi İhalesi

İzmir Metrosu F. Altay-Narlıdere Kaymakamlık Arası Yapım İşi İhalesi

Bu İhale Daveti, bu projeye dair 21 Aralık 2016 tarihinde Satın Alma Bildirimleri’nde yayınlanmış olan Genel Satın Alma Bildirimi’ni takip etmektedir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi (İşveren), İzmir Metro Projesi II bedeli için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (Banka) bir kredi almak içn başvurmuş bulunmaktadır.

İşveren bu noktada, kredi gelirlerinin bir kısmından finanse edilecek olan, aşağıda yer alan sözleşmeler için müteahhitlerden alınacak kapalı tekliflere yönelik davette bulunmaktadır:

• İzmir Hafif Raylı Sistemi 4. Aşama F. Altay-Narlıdere Kaymakamlık Arası Yapım İşi.
İşin süresi 42 aydır.

Sözleşmeyi almak üzere yeterli sayılmak için, istekliler aşağıda belirtile minimum kriterleri yerine getirmelidir.

1.Mali Durum
İstekli, son beş (5) yıl boyunca, her yıl için 120,000,000.00 € karşılığından az olmayan miktarda yıllık ciroya sahip olmalıdır. Tanımlanan para birimi cinsinden ciro değeri, TC Merkez Bankası tarafından belirlendiği üzere, rapor edilen her yılın ortasındaki döviz kuru üzerinden hesaplanmalıdır

İstekli, 20,000,000.00 € karşılığından az olmamak üzere, 4 (dört) aylık bir süreç boyunca anlaşma için inşaat nakit akışını sağlamak için yeterli olacak, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ihale daveti tarihinden sonra düzenlenmiş olması gerekmektedir. Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanarak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

  • İstekli ayrıca aşağıda belirtilen oranlar için belirtilen hedeflere son beş (5) yıl içerisinde, ortalama olarak ulaştığını göstermelidir.

Cari Oran: dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar= minimum 1.00

Borç – Özkaynak oranı: toplam yükümlülükler /toplam özsermaye = maksimum 2.5

  • İstekli aynı zamanda aşağıdaki belirtilen durumlardan herhangi birine düşmediğini göstermelidir:
  • iflas etmiş
  • acz halinde ya da tasfiye halinde
  • varlıkları tasfiye memuru ya da mahkeme tarafından yönetiliyor

ticari faaliyetleri durdurulmuş ya da ulusal yasa ve yönetmelikler kapsamında buna benzer bir durumda

2.Deneyim
– Son beş (5) yıl boyunca, her yılın en az dokuz (9) ayı boyunca faaliyet göstermiş olarak, anlaşmalarda yüklenici ya da idari yüklenici olarak deneyim.

İstekli, bedelleri 170,000,000.00 €’ karşılığından az olmamak kaydıyla, söz konusu projeyle benzer kapsamda (Metro yapımı, Raylı sistemler, Funikiler raylı taşıma tesisleri), son on (10) yıl içinde, en az iki (2) sözleşmenin yürütülmesinde ana yüklenici olarak başarılı olduğunu göstermelidir.

İstekli, son on (10) yıl içerisinde en az 4 km raylı sistemlerde tünel yaptığını göstermelidir.

3.Personel Yetkinliği
– İstekli İhale Dokümanında belirtilen pozisyonları doldurmak için uygun yeterliliğe sahip personel sağlamalıdır.

4.Ekipman Yetkinliği
– İstekli, İhale Dokümanında belirtilen ekipmana sahip olmalı ya da bunlara erişimi olduğunu (kısa ya da uzun vadeli kiralama, satın alma sözleşmesi, ya da diğer yollar ile) kanıtlamalıdır.

Bankadan alınacak kredi gelirleriyle finanse edilecek olan sözleşmelere yönelik ihale, tüm ülkelerden firmalara açıktır. Bankanın alınan kredinin gelirleri, sözü geçen ödeme veya ithalat etkinliği, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından, Birleşmiş Milletler Antlaşması’ndaki Bölüm VII uyarınca alınan bir karar ile yasaklanmış ise, kişilere veya kurumlara yapılacak herhangi bir ödeme, veya malların herhangi bir ithalat etkinliği için kullanılmayacaktır.

İhale dokümanları, aşağıdaki adresten, 2,000.00 TL iade edilemez tutarın veya dönüştürülebilir bir para birimi cinsinden karşılığının ödenmesiyle edinilebilir. Ödemenin aşağıda belirtilen hesaplardan birine yapılması ve açıklama kısmına “F.Altay – Narlıdere İhale Dokümanı” yazılması gerekmektedir.

Hesap Sahibi: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Bankanın Adı: VAKIFBANK
Bankanın Şubesi: İZMİR ŞUBESİ
Swift Kodu: TVBATR2AXXX
Türk Lirası Hesabu için IBAN: TR640001500158007292289040
Dolar Hesabı için IBAN: TR740001500158048000939721
Euro Hesabı için IBAN: TR520001500158048000939729

Talep üzerine, dokümanlar kurye tarafından ivedilikle gönderilecektir; ancak, bunların kaybına veya geç teslimatına dair hiçbir sorumluluk kabul edilemez.

İki aşamalı bir ihale prosedürü benimsenecek ve aşağıdaki şekilde ilerleyecektir:
(a) İlk Aşama teklifi, fiyatlara herhangi bir atıf bulunmaksızın, sadece teknik bir tekliften ve projenin temel hedeflerini hiçbir zaman değiştirmemeleri sağlanacak şekilde, ihale dokümanlarında ortaya koyulan teknik ve ticari koşullardan her türlü sapmaların veya isteklinin sunmak istediği tüm alternatif teknik çözümlerin ve tüm bunların gerekçelendirmelerinin bir listesinden oluşacaktır. İlk Aşama tekliflerinin İşveren tarafından değerlendirilmesini takiben, İşveren yeterlilik kriterlerini sağlayan ve teknik açıdan uyumlu bir teklif sunan her bir istekliyi bir açıklama toplantısına davet edecektir. Sözü geçen bu isteklilerin her birinin önerileri, toplantıda gözden geçirilecektir ve gerek duyulan tüm değişiklikler, eklemeler, çıkarmalar ve diğer ayarlamalar dikkate alınacak ve bir Zabıt’a kaydedilecektir. Sadece teknik açıdan uyumlu ve kabul edilebilir İlk Aşama teklifleri sunan, yeterlilik sağlayan istekliler İkinci Aşama tekliflerini sunmaya davet edilecektir.

(b) İkinci Aşama teklifi, açıklama toplantısının Zabıtında kaydedildiği şekilde veya İlk Aşama teklifinin sunulmasının ardından yayınlanan ihale dokümanlarındaki her türlü değişikliği yansıtmak adına gereken şekilde, İşveren tarafından talep edilen tüm değişiklikleri kapsayan güncellenmiş bir teknik tekliften ve ticari tekliften oluşacaktır.

İlk Aşama teklifleri aşağıda belirtilen adrese, katılma arzusundaki istekli temsilcilerinin huzurunda açılacakları 20.12.2017 saat 11:00’de veya öncesinde teslim edilmiş olmalıdır.

Tüm İkinci Aşama tekliflerinin yanında, 12.000.000 TL veya bu miktarın dönüştürülebilir bir para birimindeki karşılığı değerindeki bir Geçici Teminat yer almalıdır ve teklif, aşağıda yer alan adrese, katılma arzusundaki istekli temsilcilerinin huzurunda açılacakları, Davet Mektubu’nda belirtilen ve İkinci Aşama tekliflerinin son teslim saatinde ve tarihinde veya öncesinde teslim edilmiş olmalıdır.

Banka’nın Satın Alma Politikaları ve Kuralları geçerlidir ve aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir:
http://www.ebrd.com/news/publications/policies/procurement-policies-and-rules.html
Aday istekliler, aşağıdaki ofisten daha fazla bilgi alabilir ve bu ofiste ihale dokümanlarını inceleyebilir ve edinebilir:

İrtibat adı: Sn. Arzu ÇORAPÇIOĞLU
İşveren: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Adres: Cumhuriyet Bulvarı No:1 6. Kat Oda 617
Konak İzmir / Türkiye
Tel: +90 232 293 1658
Fax: +90 232 293 3625
E-mail: arzu_corapcioglu@izmir.bel.tr

İhale dökümanı