Alstom, 2012-2013 dönemi ilk yarı performansını açıkladı

Alstom, 2012-2013 dönemi ilk yarı performansını açıkladı

Enerji ve raylı sistem altyapısı alanlarında global bir lider olan ve Türkiye de dahil yaklaşık 100 ülkede faaliyet gösteren Alstom 2012-2013 dönemi ilk yarı performansını açıkladı.

1 Nisan ile 30 Eylül 2012 arasındaki dönemde Alstom;

· 12.1 milyar Euro değerinde sipariş aldı. Bu rakam geçen yılın ilk yarısına göre %19 artış gösterdi. Özellikle Transport (Ulaşım) sektöründe geçirilen güçlü dönemin bu artışta önemli etkisi oldu.

· Aynı dönemde satışlar %4 yükselerek 9.7 milyar Euro’ya çıktı. Faaliyet karı %7.2 karlılık oranında 50 baz puan iyileşme gerçekleştirerek 703 Milyon Euro’ya ulaştı.

· Net kar 403 milyon Euro olarak gerçekleşti ve serbest nakit akışı 101 Milyon Euro ile pozitife döndü.

Enerji ve raylı sistem altyapısı alanlarında global bir lider olan ve Türkiye
de dahil yaklaşık 100 ülkede faaliyet gösteren Alstom’un Yönetim Kurulu
Başkanı ve CEO’su Patrick Kron: “Halen zor koşulların egemen olduğu bir
ekonomik ortamda, Grubumuz 2012-2013 döneminin ilk yarısında sağlam
bir ticari performans sergileyerek siparişlerini %19 artırdı. Alstom böylelikle,
belirlediğimiz plan çerçevesindeki performansını sürdürdü” dedi.

1 Nisan ile 30 Eylül 2012 arasındaki dönemde Alstom:

12.1 milyar Euro değerinde sipariş aldı. Bu rakam geçen yılın ilk yarısına
göre %19 artış gösterdi. Özellikle Transport (Ulaşım) sektöründe
geçirilen güçlü dönemin bu artışta önemli etkisi oldu.

• Aynı dönemde satışlar %4 yükselerek 9.7 milyar Euro’ya çıktı. Faaliyet
karı %7.2 karlılık oranında 50 baz puan iyileşme gerçekleştirerek 703
Milyon Euro’ya ulaştı.

• Net kar 403 milyon Euro olarak gerçekleşti ve serbest nakit akışı 101
Milyon Euro ile pozitife döndü.

Alstom Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Patrick Kron, “Halen zor koşulların
egemen olduğu bir ekonomik ortamda, Grubumuz 2012-2013 döneminin ilk
yarısında sağlam bir ticari performans sergiledi; siparişler %19 arttı, art arda
dördüncü dönemde aynı yıl içinde siparişlerin satışa dönüşme oranı 1’in
üzerinde gerçekleştirildi. Satışların tekrar artması, sıkı maliyet kontrolü ve
sözleşmelerin iyi yürütülmesiyle birlikte, faaliyet karı marjının %7.2’ye çıkmasını
sağlandı. Serbest nakit akışı 101 milyon Euro ile pozitife döndü. Bu iyi sonuçlar
sayesinde, üç yıllık planımız doğrultusunda hareket etmiş oluyoruz. Üç yıllık
planımıza göre, satışlar bu mali yıl ve takip eden iki yıl için yıllık %5’in üzerinde
büyüyecek, işletme marjı Mart 2015 itibarıyla tedrici olarak yaklaşık %8 oranına
ulaşacak ve serbest nakit akışı bu üç mali yılın her birinde pozitif olacaktır” dedi.

 

Önümüzdeki İlk Yarıyılda Dünya Enerji Sektörünün Görünümü
2012-2013 döneminin ilk altı ayında, makro-ekonomik koşullar ve gelişmiş
ülkelerde ağır işleyen ekonomik ortam zorlayıcı olmaya devam etti. Bazı
gelişmekte olan ülkelerde daha yavaş büyüme görüldü. Enerji üretiminde,
büyük ölçüde Asya’dan gelen kömür teknolojilerindeki talep sabit kaldı, gaz ise
gelişmiş ülkelerde toparlanma olmamasına rağmen tedrici olarak artış gösterdi.
Termal santraller ve çevre kontrol sistemleri canlılık göstermeye devam ediyor.
Yenilenebilir enerji konusunda, hidroelektrik piyasası büyük proje eksikliğinden
geçici olarak etkilendi. Kara tipi rüzgâr enerjisi önemli fiyat baskısı altında, diğer
taraftan deniz tipi rüzgâr enerjisi olumlu gelişmelerin olacağını işaret ediyor.
Enerji iletiminde piyasa, trafolarda kapasite aşımı ve yüksek-uçlu segmentlerde
(güç elektroniği, akıllı şebekeler) iyi bir ivmenin bir arada olduğu karışık bir
görüntü sergiliyor. Son olarak, demiryolu ulaşımına yönelik talep, Avrupa’daki
şehir içi ulaşım ihtiyaçları ve gelişmekte olan ülkelerdeki genişlemenin de
desteğiyle sağlam durmaya devam ediyor.

Sipariş Seviyelerinde Güçlü Artış
Enerji ve raylı sistem altyapısı alanlarında global bir lider olan Alstom, 2012-
2013 döneminin ilk yarısında aldığı siparişlerin miktarını %19 artırarak 12.1
milyar Euro’ya ulaştırdı. Bu artışın itici gücü ise, Grubun “Transport” alanında
gösterdiği çok güçlü ticari performansı oldu. 30 Eylül 2012 itibariyle, Grubun
devam eden iş hacmi 52 milyar Euro’ya çıktı: Bu rakam da 31 aylık satış
hacmini temsil ediyor.

Alstom bu dönemde termal enerjide 5 gaz türbini (İsrail’de 2 adet, İngiltere’de
2 adet ve Çin’de 1 adet) ve hem kömür hem de nükleer enerji için çeşitli
ekipman siparişleri aldı. Grubun çevre kontrol sistemleri ve termal enerji
servislerinde güçlü faaliyetleri devam etti. Alstom, yenilenebilir enerjide rüzgâr
enerjisi konusunda (özellikle Brezilya’da) sağlam bir performans gösterdi fakat
hidroelektrik santral projeleri sadece küçük ve orta-ölçekli projeler oldu.

Grubun enerji iletiminde dünya liderleri arasında yer alan işkolu Alstom Grid,
Hindistan’da bir stratejik 800 kV ultra yüksek gerilimli doğrudan akım (UHVDC)
sözleşmesi dahil olmak üzere, 2.2 milyar Euro değerinde sözleşmelerle yüksek
düzeyde siparişler aldı.

Transport 2008’den bu yana en iyi ticari dönemini geçirdi. Alstom Transport,
Batı Avrupa’da, özellikle Amsterdam’da bir sinyalizasyon sistemi, Almanya ve
İsveç’te bölgesel trenler, İsviçre’de yüksek hızlı trenler ve Fransa’da banliyö
trenleri ve metro projeleri ile Batı Avrupa’daki ticari faaliyetlerini artırarak

ALSTOM Communication

2

sürdürdü.

İlk Yarıyıl Satış Rakamları Yükseldi
2012-2013 döneminin ilk yarısında satışlar 9.7 milyar Euro’ya çıktı.
Böylelikle 2011-2012 döneminin ilk yarısında 9.4 milyar Euro olan satış
rakamlarında %4’lük bir artış kaydedildi. Thermal Power (Termal Enerji) ve
Transport alanında sırasıyla %5 ve %13’lük artışlar yaşandı. Renewable Power
(Yenilenebilir Enerji) gelirleri, Latin Amerika’da yürütülen büyük hidroelektrik
sözleşmeleri için bu dönemde daha düşük gelirler elde edilmesi nedeniyle %17
oranında düştü. Grid’in (Enerji İletimi) satışları sabit kaldı.

Gelişen satış rakamları, projelerin etkin yürütülmesi ve sıkı maliyet kontrolleri
sayesinde işletme gelirleri 703 milyon Euro’ya çıkarak geçtiğimiz yılın aynı
dönemine oranla %12 yükseldi. 2012-2013 döneminin ilk yarısında faaliyet
karı marjı ise 50 baz puanı artışla %7.2’ye çıktı. Alstom’un Thermal Power’da
faaliyet karı marjı ise %9.2’den %10.6’ya yükseldi. Renewable Power’ın
marjı %7.3’ten %5.7’ye düşerken, bu düşüşte rüzgâr enerjisindeki düşük iş
hacmi ve fiyat erozyonu etkili oldu. Alstom Grid’in faaliyet karı marjı, maliyet
optimizasyonu ile birlikte projelerin genel olarak iyi yürütülmesi sayesinde,
geçtiğimiz yıl kaydedilen %5.8’lik orandan %6.1’e yükseldi. Transport’ta faaliyet
karı marjı, satışların toparlanması sayesinde %5.0’dan %5.3’e çıktı. Grubun
net kârı, 2011-2012 döneminin ilk yarısında gerçekleşen 363 milyon Euro’luk
rakama oranla %11’lik bir büyümeyle 403 milyon Euro’ya ulaştı.

Pozitif Serbest Nakit Akışı ve Sağlam Mali Yapı
Alstom’un 2012-2013 döneminin ilk yarısında serbest nakit akışı 101 milyon
Euro ile pozitife döndü ve 914 milyon Euro ile negatif olan geçtiğimiz yılın aynı
dönemine göre önemli bir iyileşme gösterdi. Temettü ödemesinin ardından,
Grubun net mali borcu 30 Eylül 2012 itibariyle (2,871) milyon Euro’ya ulaştı. Bu
rakam 31 Mart 2012 itibariyle (2,492) milyon Euro ve 30 Eylül 2011 itibariyle
(2,748) milyon Euro idi.

Bu dönemde özkaynaklar sabit kaldı ve 31 Mart 2012’de 4,434 milyon Euro
iken, 30 Eylül 2012 itibariyle 4,449 milyon Euro olarak gerçekleşti. Eylül 2012
sonu itibarıyla 1.6 milyar Euro brüt nakit hacmi, 1.35 milyar Euro kullanılmamış
kredi imkânı ve Eylül 2014’te başlayacak tedrici borç geri ödeme planı ile
Alstom’un bilançosu güçlü bir durum sergiliyor.

Kilit Teknolojilerde ve Bölgelerde Konsolide Pozisyon
2012-2013 döneminin ilk yarısında Alstom, ortalık ve seçici devralma politikasını
sürdürdü. Firma, AR-GE ve dinamik pazarlardaki varlığını güçlendirmek için
sermaye harcamalarına yatırım yapmaya devam etti.

ALSTOM Communication

3

Deniz ürünleri ve teknolojileri portföyünü güçlendirmek için Renewable Power
Birimi, tamamına sahip olduğu iştiraki Tidal Generation Ltd (TGL)’yi devralmak
için Rolls-Royce ile Eylül 2012’de bir anlaşma imzaladı. TGL, elektrik enerjisi
üretmek için gelgit akıntılarını yakalayan ve enerjiye dönüştüren gelgit akıntısı
türbinlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve üretiminde lider konumda bulunuyor.

Alstom Grid Eylül 2012’de, akıllı şebekede, özellikle de yenilenebilir enerji
kaynaklarının şebekeye geniş ölçekte entegrasyonunu destekleyen sistemlerde
işbirliği için Toshiba Corporation ile bir mutabakat metni imzaladı.

Alstom ilk dönemde Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) giderlerini 351 milyon
Euro’ya çıkardı; bu kapsamda, gaz türbinleri, yeni yenilenebilir enerji
kaynakları, akıllı şebeke ve enerji yönetimine, ayrıca şehiriçi ihtiyaçlara yönelik
ulaşım teknolojileri üzerinde duruldu. Alstom, 186 milyon Euro ile sermaye
harcamalarını yüksek seviyede tuttu. Faaliyet gösterdiği dört sektörde özellikle
gelişmekte olan pazarlarda yatırımlarını sürdürdü.

*

Alstom Hakkında
Yaklaşık 100 ülkede 92.000 çalışanıyla faaliyet gösteren Alstom; Power işkoluyla enerji üretimi,
Grid işkoluyla enerji iletimi ve Transport işkoluyla raylı sistem altyapısı alanlarında global
bir liderdir. Şirket, yenilikçi ve çevreyle dost teknolojiler konusunda sektöre öncülük etmekte
ve yön vermektedir. Alstom, dünyadaki en hızlı treni ve en yüksek kapasiteli otomatik metro
sistemlerini inşa etmektedir. Grup, 2011/2012 döneminde 20 milyar Euro’luk ciroya imza
atmıştır.

Kaynak : www.alstom.com

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s