İhale İlanı : Ankara Eğitim Merkezi Müdürlüğü Ray Kaynak Laboratuvarı İçin Enerji Kablosu Çekilmesi işi

A.İŞİN TANIMI

İş TCDD 2.Bölge Müdürlüğü tarafından yaptırılacak olan Ankara Eğitim Merkezi Müdürlüğü Ray Kaynak Laboratuvarı için Enerji Kablosu Çekilmesi işinin Özel Teknik Şartnamesinde anlatıldığı şekilde, verilen standartlara uygun olarak kusursuz, eksiksiz, sanat ve fen kurallarına uygun biçimde tamamlanması ve tam çalışır vaziyette idareye teslim edilmesi işidir.

B. KAPSAM

Elektrik teknik şartnamesinde bulunan tüm alt bölümlere uygulanacak temel prensipleri belirler. Özel teknik şartname, genel idari şartnamenin eki olup uyumsuzluk olması halinde genel idari şartname maddeleri doğrultusunda idare ve kontrollük tarafından karara bağlanılacaktır.

C. UYULACAK STANDARTLAR

İşin uygulamasında ve kullanılacak ekipmanda aşağıda belirtilen standart ve yönetmeliklere uyulacak , yetersiz kalması durumunda uluslar arası standartlara bilgi için başvurulacaktır. Gerektiğinde ilgili şartnamelerin veya standardın yorumlanması idare ve kontrol mühendisliği tarafından yapılacaktır.

A.Standartlar:

-Özel Teknik Şartname ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim Fiyat tarifi.

-Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yönetmelikleri.

-Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği.

-Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği.

-TEDAŞ Elektrik Enerjisi Tesisleri Proje Yönetmeliği.

-Anma gerilimi 1KV ‘un Üzerinde Olan Kuvvetli Akım Tesisleri

-Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesi.

-Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği.

-Elektrik Tesislerinde Emniyet Yönetmeliği

B.TSE, ISO, IEC, VDE, DIN, BS, NEC Standartları

D. MALZEME OLURLARI VE KABULÜ

İmalatta kullanılacak tüm elektrik malzemeleri en iyi kalite, standart, proje, keşif ve teknik şartnamelere uygun olacaktır. Tüm malzemelerde en az TSE ve ISO9001 standartları aranacaktır. Bu standartların birinin karşılanmaması durumunda idare ek standardlara başvurabilecektir.

Tüm malzemeler kontrollüğün oluru ve İdarenin onayı ile kesinlik kazanacaktır. İmal edilecek malzemelerin detay ve resimleri idareye teslim edilecek ve onayını müteakip imalata başlanacaktır. Gecikmeden dolayı doğacak sorumluluk yükleniciye ait olacaktır. Bu imalatın gecikmesinden dolayı yüklenici hiçbir hak iddia edemez.

E.GARANTİ

Yüklenici işin genel kabulüne kadar malzeme ve tesisattan sorumludur. Yüklenici işi eksiksiz çalışır durumda tesis ederek işin geçici kabulünü müteakip bir yıl süreyle kullanma hatası dışındaki arızaları derhal bilabedel gidermekle sorumludur. Tamiri gerektiren parçaların tamiri bir ay içerisinde giderilmezse, bu işin garanti süresi bir ay uzatılır ve bu süre içinde tamiri yapılmayan parçalar piyasadan idarece müteahhit namına yaptırılarak müteahhidin teminatından kesilecektir.

F. GENEL HUSUSLAR

Yüklenici çalışma süresince kazı ve imalat sırasında demiryoluna ve demiryolu tesislerine yeraltı ve yerüstü enerji hatlarına, su, elektrik, haberleşme hatları ile üçüncü şahıslara zarar verilmesi durumunda verilen zararlar yükleniciye ait olacaktır. Verilen zararların yüklenici tarafından giderilmemesi halinde zarar TCDD tarafından giderilerek TCDD‘ nin yapacağı masraflar TCDD’ nin kendi muhasebe usullerine göre yükleniciye fatura edilecektir.
Yüklenici işçilerinin veya ekiplerinin yol açacağı bütün zararlardan sorumlu olup zararları tazmin veya tashih etmek zorundadır. Yüklenici çalıştırdığı işçilerin can ve mal güvenliğinin temininden sorumludur.
Yüklenici işin süresi boyunca şantiyede bulundurması gereken teknik eleman ve inşaat makinalarını imalat bitimine kadar şantiyede bulundurmak zorundadır.
Yüklenici tarafından inşaat alanı ve çevresinin temizliği yapılacaktır. İnşaat sahası iş bitiminde temiz olarak teslim edilecektir.

5. Yapılacak imalatların fenni sorumluluğu yükleniciye aittir. İşin Kontrollük nezaretinde yapılması yüklenicinin fenni sorumluluğunu kaldırmaz.

6. Ankara Demiryolu Fabrikası trafosundan, Kontrol Mühendisinin göstereceği güzergahtan yeraltından 3×150+70 mm2 NYY kablo çekilecektir.

7. Kazı güzergahı üzerinde, kaldırım ve asfalt geçişlerinde kaldırım yeniden tamir edilecek kesilen asfalt beton ile kapatılacak.

Kazı için 80 cm derinliğinde kanal kazılacak, kazısı yapılmış olan kablo kanalına yerleştirilen kablonun alt, üst ve yanları kum ile doldurulacak ve üzerine harman tuğlası (19x9x5 ) dizilecek.

G. YAPILACAK İMALATLAR

Sıra No

Poz No

Tanımı

Birimi

Nakliye Dahil Pursantaj

1

14.013/2

EL İLE HER DERİNLİKTE YUMUŞAK VE SERT KÜSKÜLÜK ZEMİNDE DAR DERİN KAZI YAPILMASI

M3

8,345868

2

18.189

PARKE , BETON PLAK,ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ

M2

0,148461

3

18.190

KIRMATAŞ, ŞOSE VE ASFALT SÖKÜLMESİ

M3

0,814170

4

18.191

BORDÜR SÖKÜLMESİ

MT

0,037046

5

701.202

ÖN VE ARKADAN KAPAKLI SAÇ PANO (TS EN 61439-1/2 )

AD

3,849411

6

704.105

SIVA ÜSTÜ SAC TABLO 0.40-0.50 M2. (TS EN 61439-1/2 )

AD

0,228402

7

715.309

TERMİK,MAĞNETİK KORUYUCULU ŞALTER 3*100 A

AD

2,242240

8

715.310

TERMİK , MAĞNETİK KORUYUCULU ŞALTER 3*200 A.

AD

3,147492

9

715.315

TERMİK , MAĞ.KORUYUCULU ŞALTER 3*400 A.

AD

5,921742

10

724.401

ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 16 A. (3KA)

AD

0,068242

11

724.407

3 FAZLI ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 40 A. (3KA)

AD

0,257649

12

726.308

SERBEST DÖŞENEN TOPRAKLAMA HATTI 70 mm2

MT

1,353700

13

727.517

1KV YERALTI BESLEME HATTI 3*150+70 mm2 NYY

MT

57,796867

14

782.101

1.5 MM GALVANİZ SAÇ KABLO KANALLARI YAPIMI

KG

1,713016

15

983.102

TOPRAK ELEKTRODU (ÇUBUK), ELEKTROLİTİK BAKIR

AD

2,047263

16

985.104

TERMOKAYNAK EKİ 115 GR.KAYNAK TOZUNA KADAR

AD

1,838358

17

MSB.330

BİR TEK KABLOYA AİT YER ALTI KABLO KANALINA KUM VE HARMAN TUĞLASI SERİLMESİ (TİP-A)

MT

4,724581

18

Y.16.057/1A

BETON SANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLA BASILAN, C 16/20 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL)

M3

5,465495

100,000000

YAKLAŞIK MALİYET TABLOSU

RAY KAYNAK LABORATUVARI ELEKTRİK TESİSATI
03.01 ELEKTRİK TESİSATI/Kuvvetli Akım
Sıra No Poz No Tanımı Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
1 14.013/2 EL İLE HER DERİNLİKTE YUMUŞAK VE SERT KÜSKÜLÜK ZEMİNDE DAR DERİN KAZI YAPILMASI M3 95
2 18.189 PARKE,BETON PLAK,ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ M2 10
3 18.190 KIRMATAŞ, ŞOSE VE ASFALT SÖKÜLMESİ M3 10
4 18.191 BORDÜR SÖKÜLMESİ MT 10
5 701.202 ÖN VE ARKADAN KAPAKLI SAÇ PANO AD 2
6 704.105 SIVA ÜSTÜ SAC TABLO 0.40-0.50 M2. AD 1
7 715.309 TERMİK,MAĞNETİK KORUYUCULU ŞALTER 3*100 A. AD 5
8 715.310 TERMİK,MAĞNETİK KORUYUCULU ŞALTER 3*200 A. AD 5
9 715.315 TERMİK,MAĞ.KORUYUCULU ŞALTER 3*400 A. AD 2
10 724.401 ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 16 A. (3KA) AD 5
11 724.407 3 FAZLI ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 40 A. (3KA) AD 5
12 726.308 SERBEST DÖŞENEN TOPRAKLAMA HATTI 70 mm2 MT 45
13 727.517 1KV YERALTI BESLEME HATTI 3*150+70 mm2 NYY MT 250
14 782.101 1.5 MM GALVANİZ SAÇ KABLO KANALI YAPIMI KG 75
15 983.102 TOPRAK ELEKTRODU (ÇUBUK), ELEKTROLİTİK BAKIR AD 3
16 985.104 TERMOKAYNAK EKİ 115 GR.KAYNAK TOZU AD 6
17 MSB.330 BİR TEK KABLOYA AİT YER ALTI KABLO KANALINA KUM VE HARMAN TUĞLASI SERİLMESİ (TİP-A) MT 220
18 Y.16.057/1A BETON SANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLA BASILAN, C 16/20 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL) M3 20
Toplam

TEKLİF TÜRÜ: ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL

İHALEDE İSTENİLECEK BELGELER

BU İŞTE BENZER İŞ OLARAK 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliğinde yer alan D/II Grubu İşler Kabul edilecektir.

BU İŞTE BENZER İŞ OLARAK Üniversitelerin Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümlerinden mezun olanların diplomaları ve/veya mezuniyet belgeleri benzer işe denk sayılacaktır. Diplomaları ve/veya mezuniyet belgeleri ile ihaleye iştirak edecek olanların diplomalarının ve/veya mezuniyet belgelerinin aslının ve/veya yetkili birimlerce “Aslı Gibidir” onaylı suretlerinin teklifleri kapsamında sunulması zorunludur.

İş Deneyim Belgelerinin aslının ve/veya yetkili birimlerce “Aslı Gibidir” onaylı suretlerinin teklifleri kapsamında sunulması zorunludur.

SÖZLEŞME AŞAMASINDA YÜKLENİCİDEN %6 KESİN TEMİNAT ALINACAKTIR.

TEKLİFLER ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF ÜZERİNDEN VERİLECEKTİR.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s