Tülomsaş 2023’e 1 Milyar Euro Taşıyacaktulomsas

Tülomsaş 2023e 1 Milyar Euro Taşıyacak

118 yıllık tecrübe ve bilgi birikimi ile ülkemizin demiryolu çeken-çekilen araçları ihtiyacını karşılayan Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. (TÜLOMSAŞ) ülke ekonomisine ve istihdama sağladığı katkılar yönüyle dikkat çekiyor.
AR-GE çalışmalarıyla 2012 yılı ilk altı ay sonunda yılda yaklaşık 3 bin 100 kişinin istihdam edilmesi sağlayan TÜLOMSAŞ, dünya demiryolu pazarında pazar payımızın yükseltilmesi, imalatta yerli oranının arttırılması ve özgün projelerin geliştirilmesi için TÜBİTAK ve üniversiteler ile işbirliği içinde hareket ediyor. Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Avcı, gerek ülkemizde demiryolu araçları üretim sektörünün geliştirilmesine yönelik olarak gerekse Irak, İran, Tayland gibi demiryolu ağını ve filosunu güçlendirmeyi amaçlamakta olan dış pazarlarda faaliyetlerinin sektörün gelişimine ve modernizasyonu çerçevesinde sürdürdüklerini dile getirdi.

TÜLOMSAŞ’ın raylı taşıtlar alanında Türkiye’ye ne gibi katkıları olmuştur? Türkiye demiryolu ulaşımındaki önemi nedir?

TÜLOMSAŞ kuruluş gerekçesi ve misyonu, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün tüm lokomotif ve yük vagonu ihtiyaçlarının karşılanması ile bu araçların yeni imalatı, bakım ve revizyonlarını gerçekleştirmekti. 2003 yılına kadar sadece TCDD’nin ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmışken, 2003 yılından sonra ulusal ve uluslararası pazarlarda da etkin olunması amacıyla çalışmalar başlatıldı. Bu amaca yönelik olarak bir kamu kuruluşu olan şirketimizde 2015 ve 2023 yılı TÜLOMSAŞ vizyonu hazırlanarak ilan edilmiş ve günümüzün gelişmiş yönetim sistemleri ile üretim modelleri uygulanmaya başlandı. Bu bağlamda; hedeflerle yönetim, performans ve süreç yönetimi, kalite yönetimi kapsamında; sahip olduğu ISO 9001 sisteminin yanında 2008 yılında ISO 14001 ve 2008 yılında OHSAS 18001 standartlarının da sertifikalandırılması işlemi tamamlandı. İyileştirme ve geliştirme faaliyetlerinde inovasyon yöntemleri uygulanarak istatistiksel proses kontrol metodolojisi ile her faaliyet izlenmiş ve değerlendirilmiştir.

TÜLOMSAŞ Geliştirme Programı ile üretim, pazarlama, satın alma, insan kaynakları ve malzeme tedarik politikaları belirlenerek çeşitli iletişim yöntemleriyle şirket genelinde duyurulmuş ve çalışan personel eğitimler vasıtasıyla bilgilendirilme aşamasını tamamladık.

Kuruluşundan bu yana ülkemizin ana hat ve manevra lokomotifleri ile çeşitli tipte yük vagonlarının ve bu ürünlere ait alt komponentlerin üretim, bakım, onarım ve revizyon merkezi konumunda olan TÜLOMSAŞ, bu misyonunu en üst düzeyde yerine getirmek üzere faaliyetlerini sürdürüyor. Öte yandan bu misyonu yanında; demiryolu yan sanayinin oluşturulması ve raylı sistemler kümelenmesi, demiryolu araçları test merkezinin kurulması, yeni nesil lokomotiflerin yerli katkı ile üretilerek ülkemiz hizmetine sunulması, lojistik firmalarının yük vagonu ihtiyaçlarının karşılanması, milli lokomotif projesi, tramvay araçları modernizasyonu kapsamında da etkin olarak çalışmalar yürütüyoruz.

Şirketinizin Türkiye’deki konumunu nasıl değerlendirmektesiniz? Başarılarınızın kaynağını ne olarak görüyorsunuz?

118 yıllık tecrübe ve bilgi birikimi ile ülkemizin demiryolu çeken-çekilen araçları ihtiyacını karşılayan büyük bir sanayi kuruluşu olan şirketimiz, ülkemiz ekonomisine ve istihdama sağladığı katkılar yönü ile bir kamu kuruluşu olarak gurur verici bir noktaya geldi. Amacımız 2015-2023 vizyonuna ulaşma yolunda ekonomik parametrelerimizi olumlu yönde katlayarak artıran bir TÜLOMSAŞ’tır. Ülkemizin sektörel yapı taşı olan TÜLOMSAŞ’ın başarısının sürekliliğinde son beş yılda uygulamış olduğumuz modern yönetim metotları ve modellerinin etkili olduğunu söyleyebiliriz.

Şirketimizin 2023 vizyonu kapsamında yürütmekte olduğu çalışmalarda baz alınan modern üretim ve yönetim sistemlerinin uygulanmasını baz alıyoruz. Dünyanın önde gelen firmaları ile ortak üretim projeleri yürütüyor, ürün ve sistem sertifikasyonlarına önem veriyoruz. Bilgi teknolojilerinin etkin olarak kullanarak uluslararası kalite seviyesinde üretime önem veriyoruz. Buna yönelik çalışmalarımızda çalışanların katılımı, iç-dış müşteri memnuniyetinin sağlanması konularına dikkat ediyoruz.

Performansa yönelik olarak öncelikle sektörel bazda yapılanma için adımlar atıldı Bu sektörleri lokomotif sektörü, vagon sektörü, dizel motor sektörü, cer motoru sektörü, boji sektörü, hafif raylı sistemler sektörü olarak belirlendiğini söyleyebilirim.

Sektörel yapılanmada sadece demiryolu sektörüne değil, denizcilik sektörü için de üretim yapmak hedefledik, Van Gölü Feribotları için dizel motor seti üretimini başlattık.

Ar-Ge faaliyetleri hakkında neler söylemek istersiniz?

Dünya demiryolu pazarında pazar payımızın yükseltilmesi, imalatta yerli oranının arttırılması ve özgün projelerin geliştirilmesi için TÜBİTAK ve üniversiteler ile işbirliği içindeyiz. Özgün projeler kapsamında halen devam eden önemli projelerimiz ise Elektrikli Lokomotif Projesi, Hafifletilmiş Vagon Projesi, Yüksek Hızlı Tren Projesi.

TÜLOMSAŞ olarak Eskişehir’de raylı sistemler kümelenmesinde etkin olarak yer alıyoruz. TÜLOMSAŞ’ın liderliğinde, ESO, Anadolu Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi, ABİGEM, Sangem ve tedarikçilerimizle birlikte demiryolu kümelenmesi oluşturuldu. Eskişehir ve yakın bölgemizde demiryolu yan sanayinin gelişmesi, tedarikçilerimizin uluslararası kalite standartlarında ürün sunumuna katkıda bulunulması, demiryolu sektöründe istihdamın artırılması, nitelikli personel yetiştirme programlarının geliştirilmesi, bilginin paylaşımı, ortak fikir ve ortak fayda sağlanmasını amaçlıyoruz.

Lokomotif ve yük vagonu imalat, bakım, onarım ve revizyon siparişlerinin en üst seviyede karşılanması ve demiryolu tedarikçi geliştirme programları kapsamında yan sanayiye aktarılan kaynak miktarını artırdık; montaj ağırlıklı üretime yönelik olarak tedarikçilere yaptırılan işlerle hem istihdama katkıda bulunduk hem de istenen zaman ve miktarda ürün sunumu sağladık.

Ülkemizde demiryolu araçları üretim sektörünün geliştirilmesine yönelik olarak, Avrupa Birliğinin de desteklemekte olduğu bir model olan kümelenme modeline önderlik edilerek parça imalatından montaj ağırlıklı imalata da yoğunlaştık. Parça imalatından montaj ağırlıklı ürüne geçişte uygulamakta olduğumuz üretim yönetimi sistemi gereğince; emek yoğun işlerin yan sanayiden temin edilmesini hedefleyen Yan Sanayi Geliştirme Programımız devreye alındı ve bu kapsamda yan sanayi katkısı yaklaşık lokomotif imalatında yüzde 55, vagon imalatında ise yüzde 80 olarak gerçekleşti.

Elektrik/Elektronik, Döküm ve Kaynak Konstrüksiyon gibi sektörlerde yan sanayilerimiz sürekli desteklenmiş olup özel işlerimizde 2012 yılı ilk altı ay sonu itibarı ile yılda yaklaşık 3 bin 100 kişinin istihdam edilmesi sağlandı.

İhracat çalışmalarınız ne zaman başladı? En çok hangi ülkelere ihracat gerçekleştiriyoruz? Neler ihraç ediyorsunuz?

Ürünlerimizi ABD, Irak, İran, Tayland, Fransa gibi ülkelere ihraç etmekteyiz. İhraç ettiğimiz ürünlerin başında lokomotif, lokomotif yedek parçaları, dizel motor, cer motoru ve parçaları gelmektedir.

Yurtiçi-yurtdışı pazarlarda sektörel faaliyetleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

Lokomotif sektöründe dizel elektrikli lokomotifte; TÜLOMSAŞ-GE Ortak İşbirliği ile üretilen ilk lokomotif Eylül ayında Berlin’de Uluslararası demiryolu fuarında pazara sunuluyor. Elektrikli Lokomotifte TÜLOMSAŞ-ROTEM işbirliği ile üretilecek lokomotiflerimiz 2013 yılından itibaren yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda yerini alacak.

Vagon sektöründe yük vagonu konusunda müşteri isteklerini tam olarak karşılamaktayız. Lojistik firmalarının ihtiyacı olan yük vagonları 2007 yılından itibaren şirketimiz tarafından üretiliyor. Çeşitli tipte tenteli, konteyner, kayar duvarlı, cevher, sarnıç, tahıl gibi yük vagonu ihtiyaçlarını TÜLOMSAŞ olarak karşılamaktayız. Pazar taleplerinin karşılanmasına yönelik olarak yeni tip ve yerli dizayn vagon çalışmalarımız ise Otomobil Taşıma Vagonu, Manyezit Taşıma Vagonu, Balast Vagonu olarak devam ettiriyoruz.

Dizel motor sektörü TÜLOMSAŞ marka dizel motorların gemilerde kullanılması yönündeki çalışmalarımız başarı ile sonuçlanmış ve tip onay sertifikası alınmıştır. Bu kapsamda Van Gölü Feribotları için Marine Motor imalatlarına başladık. Tayland ve Fransa için motor parçaları imalatı yapıyoruz. Marmaray araçlarına ait cer motorlarının üretimini de yapacağız ve yerlileştirme kapsamında TCDD için DE 33000 tipi Lokomotiflerde kullanılmak üzere Cer motoru imalatı yapılacak.

Belediyelerin tramvay modernizasyon ve modifikasyon ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Gaziantep Belediyesi için 15 adet tramvay modernizasyonu yapıldı ve on adet daha yapılacak.

İhracat yaptığınız ülkelerin gelişmişlik düzeyi nedir? Bu ülkelerin demiryolu ağları ve alt yapı çalışmalarında katkılarınız hangi boyuttadır?

İhracatını yaptığımız ülkeler arasından örneğin Irak, İran, Tayland gibi ülkeler demiryolu ağını ve filosunu güçlendirmeyi amaçlamakta olan ülkeler var. Söz konusu ülkelerin demiryoluna kendi üretmekte olduğumuz demiryolu araçlarımızı katmak, garanti ve yedek parça hizmetleri sağlamak hem ülkemiz hem de bahsi geçen ülkeler için avantaj oluşturmayı hedefliyoruz. ABD, Fransa ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerle ticaret yapmak markamızın dünyada tanınması açısından önemli gelişmelerdir.

Vagonlarınızdaki teknolojik gelişmişlik düzeyi nedir? Hangi kurumlarla işbirliği yapmaktasınız?

Avrupa standartlarına uygun yük vagonu üretiyoruz. Başta TCDD olmak üzere diğer özel sektör lojistik firmalarının ihtiyacına da uygun projeler hazırlanarak talepleri karşılıyoruz. Şirketimiz kaliteli ve rekabetçi maliyet yaklaşımı ile pazara hâkim durumda. Yük vagonu sektörü imalatı tipi olarak ülkemiz sanayi alt yapısına en uygun ürünlerden sayılabilir. Bu nedenle ulusal ve uluslararası pazardaki yük vagonu ihtiyacının karşılanmasında TÜLOMSAŞ önemli bir üretim merkezi.

Günümüzde imalat sürecinde yük vagonları yerlilik oranı yüzde 90’lara ulaştı. Pazarın değişen taleplerini karşılayan şirketimiz yük vagonlarının dizayn ve testlerinde yan sanayilerle ve üniversitelerle birlikte ortak çözüm modeli oluşturuyor. Sektör şu anda ülke genelinde gerek ürün ve gerekse ekipman bazında bilinen ve kolay imal edilebilen bir ürün olarak pazardaki yerini aldı.

TÜLOMSAŞ’ın liderliğinde ulusal bazda yük vagonu ihtiyacının tamamı yerli imalat olarak karşılanıyor. Belirlemiş olduğumuz vizyon paralelinde planladığımız ve uygulamaya aldığımız faaliyetler ile yurtiçi ve yurtdışı pazarlara uygun çözümler sunulması, modern üretim ve yönetim modellerinin devreye alınması, çalışanların katılımı ve sektörel gelişmelerin yakından izlenmesi, çalışmalarımızın bir sonucudur.

TÜLOMSAŞ’ın önümüzdeki dönemde beklentileri nelerdir? 2023 vizyonu hakkında düşünceleriniz ihracattaki beklentileriniz hangi noktadır?

Şirketimiz, büyük lokomotif üreticileri ile stratejik ortaklık yaparak gelişmiş teknolojiye sahip lokomotifler üretecek. Örneğin; Amerikan General Elektrik firması ile yeni nesil ve çevreye duyarlı dizel elektrikli lokomotif üretimi, Güney Kore Hyundai Rotem firması ile elektrikli lokomotif üretimi için stratejik ortaklık anlaşmaları imzaladık.

Dizel motorların denizcilik sektöründe kullanılmasına, cer motoru üretimine ve tramvay üretimine yönelik çalışmalarımız tamamlandı. Ayrıca, hızlı tren üretimine yönelik çalışmalarımızda başlatıldı. 2023 vizyonuna paralel olarak gerekli altyapı tamamlanmış olup, projelerimizi hayata geçirmeye başladık.

2023 vizyonuna yönelik olarak geçtiğimiz yıl için belirlemiş olduğumuz hedeflere ulaşmış olmamız, almış olduğumuz kararların ve uyguladığımız yöntemlerin doğruluğunu gösterdi ve satış rakamımız bir önceki yıla göre yüzde 12 arttı.

tulomsas15 Tülomsaş 2023e 1 Milyar Euro Taşıyacak

Kaynak : ihracat.info.trSource Article from http://www.rayhaber.com/tulomsas-2023e-1-milyar-euro-tasiyacak/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tulomsas-2023e-1-milyar-euro-tasiyacak

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s