Tirebolu limanında neler oluyor?

‘DEMİRYOLU’NUN TİREBOLU’YA GELEBİLMESİ İÇİN BALIKCI BARINAĞININ LİMANA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ GEREKLİDİR’ PALAVRASIYLA YOLA ÇIKANLAR, SİNSİCE, RANT PEŞİNDE KOŞANLARA HİZMET ETMEKTEDİR.
25 yıl inşaatı süren Tirebolu Balıkçı Barınağı tamamlanmasına yakın günlerden bu günlere kadar gündeme sık sık şu konuyu taşmaktayım.

“Liman görünümlü bu barınağı rant peşinde koşan siyasi güç Tirebolulara yedirmez. Burayı mutlaka birilerine peşkeş çekerler. Bu barınağının Tirebolu lu balıkçılar ile Tirebolu Belediyesi uhdesinde kalması için duyarlı olalım.”

Ve rant peşinde koşanlar ile bunların destekçisi mahalli siyasiler ve gazeteciler son günlerde sık sık ortaya çıkarak bakınız neler yazmaya başladılar:

“Tirebolu Balıkcı Barınağını bir kısmını limana dönüştürelim demiryolunu limana bağlayalım”,, (Gazeteler)
“Balıkcı Barınağı liman olursa 300 Tirebolulu buradan ekmek yer” (Sayın Valimizin beyanı)
“Tersaneye karşı çıkan zihniyet limana da karşı çıkarak Tirebolu’nun gelişimine mani oluyorlar” (Son Ses Gazetesi)
“Belediye Başkanı Burhan Takır, Tirebolu Halkının yıllardır hayalini kurduğu özlemle beklediği liman projesine karşı çıkmaktadır.” (Ömer Hıdır AK Parti Tirebolu İlçe Başkanı)

Bu beyanatların hepsi de aslı astarı olmayan, sinsice, Tirebolu’ya değil, ismi belli bir firmaya rant sağlamak için atılmış palavralardır.

Öncelikle konunun yasal tarafına bakalım.

Liman görünümlü bu inşaat, kanunen büyük bir “Balıkçı Barınağı” olarak ihale edilmiş ve barınak teknik kurallarına göre yapılmıştır.
Liman özellikleri ve kriterleri taşımamaktadır.

Aslında Tirebolu’ya daha önceleri büyük bir liman yapımı için projeler yapılmış ve bu projelerin gündeme alma aşamalarına gelindiğinde bazı güçlerin baskısıyla bu liman yapımından vazgeçilerek balıkçı barınağının yapımına karar verilmiştir.

(Limanı için yapılan bu projede, şimdiki mendireğin altında kalan Uzuntaş’ın açığında bulunan Angisa isimli çatlaktan açığa doğru uzayan ve her türlü büyük tonajlı gemilerin yanaşabileceği özelliklere sahip büyük bir mendirek, ayrıca Kanlıtepe tarafından da ikinci bir mendirek bulunmaktaydı.)

Şimdi ki liman içi tabir ettiğimiz yerlerde, su derinliği liman kiriterlerine uygun olarak 12 metre iken, niçin yapıldığına anlam veremedim bir şekilde, bu derinlik yapımcı firma tarafından kayalarla doldurularak 6 m ye düşürülmüştür. (Mutlaka projesi bu şekildedir.)
Büyük paralar harcayıp dip derinliğini 12 m ye tekrar çıkartmadığınız sürece buraya orta tonajlı gemiler bile yanaşamayacak durumdadır.

Yanı bizim Balıkçı Barınağımız, tüm teknik özellikleriyle Liman statüsüne giremeyip sadece balıkçı barınağı olarak kalması bir yasa gereğidir. Ancak kapasite acısından sadece balıkçılara değil ufak çapta diğer deniz ticaretlerine de elverişli bir konuma sahiptir.

Balıkçı Barınaklarının işletilmesi şu sıralamaya göre yapılmaktadır.
Tarım Bakanlığına ait barınakların kirası karşılığı işletilme önceliği ilk olarak o yörenin balıkçıları tarafından kurulmuş olan Su Ürünleri Kooperatifine aittir.
Su Ürünleri Kooperatifi işletmeden imtina ederse, ikinci işletici yasal gereği yöresel belediyelerdir.
Bu konuda Milli Emlak İhaleye çıkmış, Tirebolu Su Ürünleri Kooperatifi teminatını yatırıp ihale saatini beklerken, hiçbir gerekçeye dayanmadan bu ihale son gün iptal edilmiştir.

Şimdi gelelim bu süreçten sonra ki sinsi gelişmelere:

Tirebolu Ak Parti İlçe Başkanı beyanat veriyor, “Belediye Başkanı Burhan Takır, Tirebolu Halkının yıllardır hayalini kurduğu özlemle beklediği liman projesine karşı çıkmaktadır.”

Tirebolu Halkının özlemle beklediği Liman işletmesi, sizin beklentinizle tamamen zıttır. Sizler ismi belli bir firmaya bu balıkçı barınağının bir kısmını liman adı altında peşkeş çekmenin derdindesiniz.

Sakın Tirebolu’ya gelecek demiryolu için bu Balıkçı Barınağının bir kısmının limana dönüştürülmesi şartının olduğunu bana söylemeyin.

Tirebolu’ya gelecek Demiryolu için DLH ve Siyasilerin ne gibi kesin görüşleri olduğunu ben Giresun Milletvekillerinden bile daha iyi bilmekteyim. Tirebolu’ya Torul’dan gelecek ve Avcılı köyünde son bulacak (Trabzon’a gitmeyecek) demiryolunun fiilen gerçekleşmesi için Tirebolu’ya dev bir liman yapılması gerekmektedir. Mevcut Balıkçı barınağının demiryoluna hizmet verecek kapasitesi sadece 1/10 dur.
DLH ve Çevre Bakanlığı üst makamlarının kayıtlara geçen beyanatı ve raporları şu şekildedir:

“Yeni bir tam kapasiteli liman yoksa Tirebolu’ya demiryolu hayaldir. Demiryolu Gümüşhane’den Maçka altından Trabzon’a dönecektir.”

Biz ne diyoruz: “Tirebolu’ya demiryolu gelsin, atıl durumda olan Giresun limanına bağlansın.”
Ama bu konuda Giresunlulardan hiçbir “tık” yok!

Yani Tirebolu Balıkçı barınağının bir kısmının “demiryolu için liman statüsüne alınmalıdır” beyanatları gerçekleri yansıtmamaktadır.

Gelelim demiryolunu bahane edip, liman savunucularının kapı arkasında ki gizli planlarına:
Tarım Bakanlığına ait, yasal olarak öncelikle Tirebolu Su Ürünleri Kooperatifine tahsis edilmesi gereken bir yere birileri gelip çeviriyor, tel örgülerle mekânı kapatıyor, kapısına bir konteyner ve girişine bariyer koyuyor. Elektrik direkleri dikiyor, kamera sistemi monte ediyor ve bir de jeneratör getiriyor ve bu alanı kullanıma hazır hale getiriyor.

Tirebolu halkının özlemle beklediği (!) liman işletmesi hazır hale getiriliyor.

Kim yapıyor bu işlemleri:

Tirebolu Mal Müdürlüğüne soruyoruz, bize “işgal var, cezasını keseceğiz” cevabını veriyorlar.
Tirebolu Belediyesine soruyoruz, “Valilik, kömür ithal edip, gelen gemilere mıcır, çakıl yüklemesi yapacak bir firmaya bu alanı tahsis etmek istiyor” diyor.
Valiliğe soruyoruz, “Bu alanı bir kömür boşaltma firmasına vereceğiz 300 Tirebolulu buradan ekmek yiyecek” diyor, hatta firmanın ismini bile söylüyorlar.
(Tersaneciler de Tirebolu’yu yağmalamak için 6000 (altıbin) kişi kuracağımız tersaneden ekmek yiyecek palavrasıyla yola çıkmışlardı ama Tirebolu’dan gerçek ekmek yiyeceklerin sayısının en fazla 10 (on) kişi olacağını sonradan açıklamak zorunda kalmışlardı.)

Karakargalara soruyoruz, “Vali burayı bir firmaya yıllık 50.000.0TL ye kiraya verme sözünü verdi” diyorlar

Şimdi açıklama ve sorgulama sırası bizde:

1. Balıkçı Barınağımızın mendirek tarafını hangi firma hangi yasaya dayanarak veya yasal olmayan yollardan kime güvenerek çevirip işgal etmiştir? Bu firmanın ismini ve arkasındaki siyasi kişinin kim olduğunu Sayın Ömer Hıdır ve Sayın Valimiz bir açıklayıversin lütfen.
2. Diyelim ki şimdilik bu işgale ve peşkeş çekme olayına karşı olan Tirebolu Belediyesini ikna ettirdiniz. Pekii Tirebolu özlemle beklediği (!) bu peşkeş çekme olayı için tüm Tirebolu’dan görüş aldınız mı? Görüş aldığını söylediğiniz Kamyon nakliyeciler esnafı tabii ki para kazanmak için bu yağmayı destekleyeceklerdir. Hangi diğer partilere ve STK lara konuyu tüm gerçekleriyle anlatarak, bu konunun Tirebolu ve Tirebolululara ne gibi ekonomik avantaj ve dezavantajları olduğunu izah ederek görüşlerini aldınız.
3. Ve gene diyelim ki; Yasal kılıfına uydurarak hadi burayı adı belli firmaya verdiniz. Faaliyet konusunu ben açıklayayım.
Yurt dışından kömür gelip şu anki boş alana istiflenecek, oradan dağıtımı yapılacak ve Harşıt vadisinin taş ve kumu gelen gemilerle dışarıya gönderilecek.
Yani ben diyeyim 3 kişi siz deyin 5 kişi (kamyoncular hariç) bu işte çalışacaklar.
4. Sahillerimizin trafik yükü tünele atılması nedeniyle tamamen nadir turistik bir ilçe haline gelen Karadenizin incisi Tirebolu’da bu sefer her gün kömür ve taş yüklü 100 kamyon sahillerimizde gürültü ve tozların arasında boy gösterecektir. Belediyemizin yeni yaptığı parke yollarımız da bu nedenle harap bir vaziyete getirilecektir.
5. Yani siyasi birini arkasına alan ismi belli firma para kazanacak diye tüm Tirebolu toz toprak yutacak, gürültü kirliliği yaşayacak. Böylelikle sayfiye özelliğini kaybedecek Tirebolu’ya her yıl diğer il ve ilçelerden gelen en az 3000 kişi kendilerine başka sayfiye yerleri arayışına girecek ve Tirebolu esnafı bu kişilerin Tirebolu’ya bıraktıklarından mahrum olacaktır.

Bu konu tüm Tireboluluların katıldığı geniş kapsamlı bir toplantıda ele alınmalı ve bu olayın Tirebolululara ne gibi bir yararı olduğu kararı müştereken alınmalıdır.

Ben buradan, rant peşinde koşanların silahşörleri, olayı oldu bitti ye getirmemeleri için Tirebolu STK larını ve Siyasi Partileri bu konuda Tirebolu’da bir toplantı yapmaya davet ediyorum.

Benim her zaman ki şahsi düşüncem; Bu balıkçı barınağının Tirebolu Su Ürünleri Kooperatifi ile Tirebolu Belediyesinin müştereken işletmesidir. Ufak çapta ticari indirme, bindirmelerde dahil olmak üzere balıkçılarımız iyi bir işletme sahibi olabilir, belediyemiz de diğer alanlarda kamuya açık tesisler yapabilir.

Sonradan sızlanmaların bir gereği yoktur. Memleketimizin kalkınması yolunda daha mantıklı ve yapıcı kararlar alınması yönünde faaliyetlerde bulunulmak, biz duyarlı Tireboluluları görevi olmalıdır.

Kazanan her zaman birileri değil, Tirebolu ve Tirebolular olmalıdır.
Tirebolu ile ilgili kararları da Tirebolulular vermelidir.

Tirebolu

Kaynak : www.giresungazete.net

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s